top of page
Søk

Årsmøte i Askøylisten

Askøylisten gjennomførte årsmøte i kveld. Det ble avholdt som en kombinasjon av et fysisk og digitalt møte. Oppmøtet på årsmøtet var svært god, smittesituasjonen tatt i betraktning.


Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker. I tillegg rapporterte Askøylistens representanter i kommunestyret, UOL og UTM om de viktigste sakene som var behandlet i de ulike politiske organ og utvalg.


Askøylisten har i denne perioden vært i opposisjon. Både i kommunestyret og i utvalgene bærer avstemmingene preg av at vi har en fasttømret posisjon og en opposisjon. Dette fører til at i viktige saker blir vedtak gjort med en stemmes overvekt. Likevel, har vi i noen saker fått gjennomslag for våre standpunkter.

Når man sitter i opposisjon, kan dette i utgangspunktet være frustrerende. Askøylisten har imidlertid bestemt seg for at det i en slik situasjon er spesielt viktig med et aktivt alternativ. Derfor arbeider vi hardt med sakene som er oppe til behandling. I svært mange saker har Askøylistens representanter foreslått alternative vedtak. I tillegg har vi fremmet spørsmål og interpellasjoner som har tatt opp tema som er viktige for mange av kommunens innbyggere.


Askøylisten har vært en aktiv deltager i saksbehandling og debatter i kommunestyret og politiske utvalg. Denne arbeidsformen vil vi videreføre i 2021.


Askøylisten har også blitt kontaktet av ungdommer som ønsker å engasjere seg i arbeidet vårt. Årsmøtet vedtok derfor at vi skal prøve å etablere et «Unge Askøylisten»-lag. Lykkes vi med dette, har vi sikret at ungdommens perspektiv også vil gjenspeiles i programmet vårt og i det løpende politiske arbeidet. Det vil også bidra til rekruttering til og utvikling av Askøylistens organisasjon.


Årsmøtet gjennomførte også valg av nytt styre. Det består av:


Leder : Jan Thorsen

Nestleder : Osmund Kringstad

Styremedlem : Kristian Fossum

Styremedlem : Øyvind Kristiansen

Styremedlem : Torhild Haugland

Styremedlem : Bård Espelid

Styremedlem : Anne Marte Marktun

Varamedlem : Hege Njøten

Varamedlem : Leif A. Fjellheim


Årsmøtet ønsket styret lykke til med arbeidet. Har du lyst til å engasjere deg i Askøylisten, er det bare å kontakte en av representantene over, eller sende oss en epost til info@askoylisten.no.

Velkommen!


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page