top of page
Søk

Aktuelt møte om arealplanlegging

I morgen torsdag 1. juni kl. 18.30, arrangerer Askøylisten et åpent møte med tittelen "Kampen om arealene". Møtet finner sted i Fargeriet, Strusshamn kultursenter.


En av de viktigste oppgavene til kommunestyrerepresentantene som velges til høsten, vil være å vedta arealplaner. Disse strekker seg fra den overordnede kommuneplanens arealdel til områdeplaner og reguleringsplaner. Det som vedtas, kan få stor betydning for kommunens innbyggere. Her bestemmes det hva kommunens områder skal brukes til og hvor tett og høyt det kan bygges.


Bruk av arealer er ofte forbundet med interessekonflikter. Ett eksempel på dette, er hva som bestemmes for Eidsvika/Tressmarka. Skal det åpnes for havne- og næringsaktivitet, eller skal området bevares som det naturområdet det fremstår som i dag? Her vil det kunne argumenteres med nye arbeidsplasser fra dem som vil bygge ut, mens andre mener at vi ikke kan møte natur- og klimakrisen ved å bygge ned natur, og da særlig verdifulle naturtyper.


En arealplan vil ofte bli et kompromiss mellom ulike interesser. Ingen interesser vil få gjennomslag for alt. En arealplan er blitt til gjennom grundige og omfattende prosesser. Det skal derfor unntaksvis være behov for å gi dispensasjoner fra vedtatte planer.


For enkelte partier fremstår det imidlertid som at det er et mål å gi flest mulig dispensasjoner. Ved å gjøre det, blir man en ja-kommune. Det er sikkert bra for noen, men for mange som får en dispensasjon nær seg, kan det bli problematisk. Når store deler av arbeidet til Utvalg for Teknikk og Miljø (UTM) går til behandling av enkeltsaker, klager og dispensasjoner, vil helheten i arealforvaltningen ofte forsvinne. Som nrk nylig skriver i en artikkel, vil naturen ofte tape som en konsekvens av dette.


Møtet i morgen vil sette søkelyset på disse og andre problemstillinger. Er du opptatt av hvordan kommunen skal bruke arealene vi rår over, håper vi at du vil komme på møtet. Det vil også bli anledning til å komme med meningsytringer og spørsmål.


Aller er hjertelige velkomne.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page