top of page
Søk

Askøylisten invitert til møte om ny Kleppestøplan

De fleste har sikkert fått med seg at det blir satt i gang en ny, stor planprosess for Kleppestø sentrum. Nærmere 900 husstander i Kleppestø har blitt varslet om dette via brev. Brevet sier lite om hvorfor det skal startes ny planprosess og hva som er hensikten med planarbeidet. Det er bare vel ett år siden det ble vedtatt en omfattende områdeplan for Kleppestø. Mange har derfor spørsmål til hvorfor det startes en ny stor, kostbar og tidkrevende planprosess for Kleppestø nå.


For et par uker siden, var det en stor artikkel i Askøyværingen om prosessen som nå er satt i gang. Bl.a. er rådmann Eystein Venneslan intervjuet. Rådmann Venneslan går langt i sine vurderinger om hvilket planprogram som vil bli vedtatt og hva som vil bli omfanget av en ny plan. Her går rådmannen langt utover det som er hans ansvarsområde. Han forskutterer resultater av den politiske behandlingen av både planprogram og planomfang. Rådmannens oppgave er å utrede og opplyse saker som skal til politisk behandling, ikke å vurdere hva som blir utfallet av politiske prosesser. Rådmannen har her beveget seg langt inn på den politiske «banehalvdelen» i planprosessen. Dette er et svært uheldig «overtramp».


Rådmannen burde konsentrere seg om å få fram opplyste og utredede saker knyttet til en ny planprosess. Så langt foreligger det ikke noe som opplyser noe om planprosessen og hva som er målet med planarbeidet. Det vi imidlertid kan konkludere fra artikkelen i Askøyværingen, er at flere har forventninger til at man skal gå drastisk til verks når det skal lages en ny områdeplan for Kleppestø. Det er viktig at innbyggere engasjerer seg i det som nå skjer og sørger for at det blir gode medvirkningsprosesser. Derfor er det positivt at Kleppestø Vel har tatt initiativet til et folkemøte der det skal settes fokus på saken og prosessen. Askøylisten er invitert til å gi sine vurderinger til saken på dette møtet, og det setter vi stor pris på.


Møtet finner sted i Folkets Hus på Kleppestø, tirsdag 21. mai kl. 19.


Vi håper mange har anledning til å delta på møtet.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page