top of page
Søk

Da er valgkampen gjennomført

Den tredje lokalvalgkampen der Askøylisten er en av deltakerne, er nå gjennomført. Vi har i det store hele og hele fulgt valgkampplanene vi la i forkant.


Det viktigste virkemiddelet for å informere om Askøylistens politikk, har vært å møte velgere fjes til fjes. Vi har hatt stands ulike steder i kommunen. Ved alle anledninger har vi møtt innbyggere som har vært interessert i vår politikk og våre standpunkter.


Også i år har valgløftene sittet løst. Gebyrer og avgifter har mange satt søkelyset på. Noen partier har lovet at velgernes lommebok ikke skal belastes mer av regninger fra kommunen. Andre har vært opptatt av bygging av nødvendig infrastruktur, som skole, omsorgsboliger, sykehjem og veier. Uavhengig av hvilke gode formål en ønsker å realisere i neste periode, vil alle partier stå overfor svært krevende økonomiske tider for kommunen. Det vil bli en stor utfordring.


Askøylisten har prøvd å få fram at vi vil prioritere kommuneøkonomien slik at vi sikrer anstendig velferd til de svakeste. Det innebærer at vi i denne valgkampen ikke har lovd gull og grønne skoger. Det finnes ikke økonomi til å realisere slike lovnader. Askøylisten har prøvd å kommunisere ærlig og realistisk om politikernes begrensede økonomiske handlingsrom.

Ett tema som har stått sentralt i årets valgkamp, er ønsket om brede flertall og samarbeid på tvers av politiske blokker. Flere har ment at dette er et mål i seg selv for å bedre lokalpolitikkens omdømme. Askøylisten er enige i at kommunestyrets anseelse bør forbedres. Vi mener at dette kan oppnås på flere vis.


Det viktigste er at kommunestyrets representanter diskuterer sak og ikke person. Vi må slutte å tillegge andre «tvilsomme» motiver og hensikter når det fremmes forslag til vedtak og ytres politiske meninger. Vi må ha en ledelse av kommunestyret som legger til rette for at alle føler det trygt å ta ordet. Det er også viktig å frigjøre seg fra blokktenkningen om at vi har en posisjon og en opposisjon. Dette bidrar dessverre til at kommunestyrets reelle holdninger og standpunkter ikke alltid kommer fram. Vi mener at vi må utnytte formannskapsmodellens styrker som innebærer at det kan være varierende flertall fra sak til sak.

Hvis vi hadde lagt disse premissene til grunn for kommunestyrets virke, så tror vi at varierende flertall bak ulike saker, ville være problemfritt. Askøylisten mener også at det er viktig at man legger politiske realiteter til grunn når det skal inngås kompromisser og samarbeid. Dersom målet om brede flertall legges ukritisk til grunn, er vi redde for at man i stor grad må viske ut egne politiske standpunkter. Det er Askøylisten skeptiske til.


Valgkampen har vært intensiv. Vi har møtt innbyggere som har fortalt sterke historier. Vi har møtt flere som er uenige i vår politikk. Vi har blitt fortalt historier om hvordan flere har opplevd ugreie prosesser med kommunen. Vi har fått henvendelser fra mange unge som har hatt lokalvalget som prosjektoppgave. Vi har møtt mange innbyggere som har gitt oss både positive og konstruktivt kritiske tilbakemeldinger. Felles for alle tilbakemeldingene vi har fått fra Askøy sine innbyggere, er at det bidrar til at vi kan styrke og forbedre vårt politiske arbeid. Det takker vi alle som har snakket med oss og kontaktet oss for.


Askøylisten vil også takke alle som har bidratt til at vi har kunnet møte innbyggere på Askøy. Vi har hatt mange stands, spredd valgbrosjyren vår, svart på henvendelser og deltatt på mange debatter. Det er lagt ned et betydelig arbeid, og vi er svært takknemlige for innsatsen som er lagt ned. Mange har brukt mye tid på valgkampen vår.


Til slutt vil vi ønske alle som stiller til valg lykke til. Vi vil også oppfordre alle innbyggere om å bruke stemmeretten på valgdagen. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sikre et levende lokaldemokrati. Uansett vil vi få et kommunestyre som speiler velgerne på Askøy sine prioriteringer og vurderinger. Forhåpentligvis vil det nye kommunestyret evne å samarbeide godt og konstruktivt.


Godt valg!0 kommentarer

Commentaires


bottom of page