top of page
Søk

Dagen derpå

Selv om fintellingen gjenstår, må vi i Askøylisten konstatere at valgresultatet ble en skuffelse. Vi ble mer enn halvert, og hvis ikke noe endres, får vi inn to representanter i kommunestyret. Det er en betydelig tilbakegang, og våre muligheter til å påvirke politiske beslutninger, er tilsvarende svekket.


Det er Askøys velgere som har bestemt hvilken politisk retning som skal være styrende. De har tydeligvis ønsket en sterk høyredreining, der Høyre og FrP sine standpunkter skal legges til grunn for kommunens utvikling de neste fire årene.


Flere har spurt oss om hvorfor resultatet ble som det ble. Vi har ikke noe klart og enkelt svar på dette.


En av årsakene er den kraftige høyrevinden som blåste over landet valgdagen. Valgets seierherrer har lykkes med å fokusere på den enkeltes lommebok, og hvordan kommunale skatter og avgifter bidrar til å belaste denne. I kampen om å love økonomiske lettelser for den enkelte, har nok ikke Askøylisten nådd fram med vårt nøkterne og realistiske budskap om å styrke de kommunale tjenestene for å sikre de svakeste en anstendig velferd.


Lokalt har det også vært stor oppmerksomhet på å etablere et «styringsdyktig flertall». Dette har vært ett av budskapene også fra AP og SV. Askøylisten har vært tydelige på at politikken må legges til grunn når samarbeid skal vurderes. Mange har nok syntes at det har vært viktig å få til et stabilt flertall, litt uavhengig av hva det innebærer politisk. Derfor har nok Askøylisten mistet velgere til AP og SV for å styrke deres styringskraft i et samarbeid med høyresiden.


Det er også en kjensgjerning at oppmerksomheten om natur og klima har vært mindre fremtredende ved dette valget enn tidligere. Av flere grunner har Askøylisten hatt bevaring av natur- og biologisk mangfold høyt på vår valgagenda. Velgerne på Askøy har ikke vurdert disse temaene som spesielt viktige ved årets valg. Det at vi har satt søkelys på denne tematikken i valgkampen, har ikke bidratt vesentlig til oppslutning om vår liste.

Askøylisten har nok også mistet noen velgere vi har hatt til låns fra andre i kjølvannet av vannsaken i 2019.


Veien videre for dem som har vunnet valget vil nok ikke bli en dans på roser. Det er flere viktige saker som skal opp. Det som kanskje vil bli en betydelig syretest på samarbeidet, er hvilke løsninger de vil finne på å løse kommunens økonomiske utfordringer. Her kan det bli tornefulle kompromisser som kan koste mye å akseptere. Det skal også bli spennende å se hvordan de vil finansiere valgløftene sine.


Når vi har ristet av oss skuffelsen fra årets valg, vil Askøylisten fort vende blikket fremover. Gjennom teknisk valgsamarbeid, vil vi søke å få maksimal representasjon i formannskap og utvalg. Vi vil analysere valget grundig, og vurdere hva vi må gjøre for å bli relevante og interessante for større deler av Askøy sin befolkning.


Avslutningsvis, vil vi få takke alle som har vist oss tillit og stemt på oss. Vi fikk nesten 1000 stemmer, og det er tross alt et uttrykk for styrke. Vi skal vise oss tilliten verdig i vårt videre politiske arbeid, og vi skal stå på for at vi får gjennomslag for mest mulig av vår politikk. Samholdet i Askøylisten er fortsatt sterkt, og vi skal komme revitaliserte og fornyet tilbake ved neste valg.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page