top of page
Søk

Engasjert foreldrerøst i skoledebatten

Kari Blindheim, kandidat på Askøylisten sin liste til kommunevalget, hadde et engasjert innlegg på skoledebatten som ble arrangert av det kommunale foreldreutvalget på Kleppestø ungdomsskole i går. Her er hovedpunktene i hennes innlegg;

Som forelder er jeg opptatt av å bo i et godt lokalmiljø med grøntområder og et godt skoletilbud.


Etter at jeg flyttet til søre Askøy for 15 år siden, har det vært en voldsom vekst i befolkningen. Nye byggefelt har kommet til hvor det før var grøntområder. Kommunen har slitt med å bygge ut tjenestetilbudet i takt med behovet. Det har bl.a. ført til plassmangel og knappe ressurser i skolene.

Jeg mener at vi nå må begrense veksten på Askøy slik at vi kan styrke tjenestetilbudet til innbyggerne og ta bedre vare på miljøet vårt. Jeg er særlig opptatt av at vi må bevare og styrke nærskolene slik at barna våre kan gå på en god skole i lokalmiljøet sitt. Askøy kommune har ikke råd til og heller ikke behov for å bruke hundrevis av millioner på å bygge ut en storskole på Skogstunet, som kun vil komme utbyggere til gode som vil bygge ut enda flere boligfelt.

Vi må også bevare det vi har igjen av grøntområder på søre Askøy. Det må bl.a. tas mer hensyn til miljø i byggesaker, for eksempel på Stongafjellet hvor utbygger vil grave opp et viktig myrområde og bygge boliger helt fram på høydene mot Skarholmen. Her bør utbygger trekke boligene nærmere eksisterende boligfelt på Stongafjellet slik at myren og høydene kan bevares som grøntområde, til glede for både folk og for det biologiske mangfoldet.

Jeg har valgt å engasjere meg i Askøylisten for å jobbe med disse sakene. I Askøylisten er det møter hver måned mellom de folkevalgte og medlemmene hvor vi diskuterer oss fram til hva Askøylisten skal mene i sakene som skal opp i politiske utvalg. Jeg har opplevd å få godt gehør for mine synspunkter på disse møtene, noe som gjør det givende å fortsette å engasjere seg.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page