top of page
Søk

Interpellasjon – Ileggelse av årlig vannavgift for abonnenter til Fromreide Vassverk

Kommunen må ha en lokal forskrift for å kunne innkreve gebyr på selvkosttjenest­er. For vann- og avløpstjenester har Askøy kommune, ved kommunestyret, i janu­ar 2005 vedtatt «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Askøy kommune, Horda­land». Hjemmelsgrunnlaget for innkreving av gebyrer for vann er en opphevet versjon av vass- og kloakkavgiftslova fra 1974.


Interpellanten har nylig stilt flere spørsmål om kommunen har rettslig grunnlag etter formell lov (gjeldende lov) for å kreve inn årlig vannavgift for abonnentene til Fromreide Vassverk SA (FV SA). Hovedessensen i svarene er at kommunen mener å være på trygg juridisk grunn når de avkrever abonnentene til FV SA årlig vanngebyr.


Svarene på spørsmålene er bare gitt muntlig, og det har ikke vært lett å få med seg innholdet og sammenhengene i svarene under møteleders opplesing av disse. For at kommunens vurdering av det rettslige grunnlaget for å kreve inn årlige vannavgifter skal være tilgjengelig for innbyggere generelt og for abonnentene til FV SA spesielt, fremmes derfor følgende spørsmål til ordfører:


  • Er ordfører enig i at en kommunal forskrift skal ha hjemmel i formell lov og ikke opphevet lov? Hvis ikke, i hvilke lover eller regler forankrer ordfører sitt standpunkt om at kommunal forskrift kan ha hjemmel i opphevet lov?

  • Hvorfor har ikke kommunen endret den kommunale forskriften slik at den entydig henviser til gjeldende lov som grunnlag for å innkreve årlig vannavgift?

  • Kommunen har angitt at følgende definisjon av abonnent i § 2 i den kommunale forskriften, gir grunnlag for å kreve inn årlig vannavgift:

«Eier eller fester av fast eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.»


I § 10 i den kommunale forskriften står det at tilkoplingsgebyr skal være betalt før tilkopling skjer. Hvorfor har ikke kommunen avkrevd abonnentene til FV SA tilkoplingsgebyr? Mener ordfører at abonnentene til FV SA kan betraktes som abonnenter til kommunalt vann så lenge de ikke har blitt avkrevd tilkoplingsgebyr fra kommunen?

  • Mener ordfører at kommunens definisjon av abonnent gjengitt i kulepunktet over, er et tilstrekkelig og selvstendig hjemmelsgrunnlag for å kreve inn årlig vanngebyr fra abonnentene til FV SA?

  • Mener ordfører at kommunen utvetydig har hjemmelsangivelse i sin kommunale forskrift fra 2005 til å avkreve abonnentene til FV SA årlige vanngebyr før de får levert kommunalt vann?0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page