top of page
Søk

Interpellasjon – Utbygging av Lønvarden

Områdeplanen for utbygging av Lønvarden ble godkjent av kommunestyret i juni 2006. Områdeplanen legger opp til at det i flere delområder kan tilrettelegges for boliger og frittliggende småhusbebyggelse. Det er et krav i områdeplanen at hvert delområde utvikles gjennom bebyggelsesplan eller reguleringsplan.


For å sikre en god samfunnsutvikling, har områdeplanen flere bestemmelser knyttet til teknisk og sosial infrastruktur. Bl.a. er det krav om opparbeiding av ny vei gjennom Duedalen og stenging av dagens avkjøring til Krokåsdalen. Videre er det krav om opparbeidelse av en større ny lekeplass før det kan gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.


Utbyggingen av Lønvarden har kommet godt i gang og det er etablert både boligblokker og eneboliger. Presset for videre utbygging er stort.


Imidlertid har flere av infrastrukturtiltakene i områdeplanen ennå ikke blitt etablert. Både ny vei til Krokåsdalen og ny større lekeplass skulle vært på plass før noen fikk flytte inn.


Siden vi har fått en utvikling der boliger bygges og flyttes inn i uten at viktige infrastrukturtiltak realiseres, stilles følgende spørsmål til ordfører:


  • Har Askøy kommune entydig videreført kravene om ny større lekeplass, ny vei til Krokåsdalen og stenging av dagens avkjøring til Krokåsdalen som rekkefølgekrav i alle detaljreguleringsplaner omfattet av områdeplan 133 Lønvarden?


  • Hva har Askøy kommune gjort for at rekkefølgekravene i områdeplan 133 Lønvarden blir realisert?


  • Hvem har i dag det formelle og økonomiske ansvaret for at det blir etablert ny vei gjennom Duedalen, at dagens avkjøring til Krokåsdalen blir stengt og at det etableres ny større lekeplass?


  • Vil beboere på Lønvarden, som i dag har midlertidig bruksattest, få ferdigattest på sine boliger før manglende infrastrukturtiltak i områdeplan 133 Lønvarden er realisert?


  • Siden mange beboere i dag har midlertidig brukstillatelse, vil de kunne risikere å måtte stå økonomisk ansvarlig for å få gjennomført tiltakene som er en forutsetning for at det kan gis ferdigattest på boligene?0 kommentarer

Comments


bottom of page