top of page
Søk

Interpellasjon - Kommunens samspill med pårørende

Kommunens helse- og omsorgstjenester står overfor mange utfordringer. Trang økonomi, kampen om kompetanse og et økende antall brukere vil sette sektoren under et betydelig press i årene som kommer.


I kommunens planer for sektoren, påpekes det at det er et mål å møte utfordringene ved en sterkere integrering av pårørendes innsats. Denne ressursen, ofte kalt den uformelle omsorgen, vil være et avgjørende bidrag til at de kommunale tjenestene kan leveres og utvikles slik at brukernes behov møtes.


Det er en kjensgjerning at pårørende allerede legger ned en betydelig innsats for at de nærmeste skal ha et godt og fungerende helse- og omsorgstilbud. Dette er et viktig og nødvendig bidrag for at helse- og omsorgssektoren i kommunen kan fungere. Et viktig spørsmål er imidlertid om kommunen anerkjenner denne innsatsen, og om det arbeides konstruktivt for å utvikle samarbeidet med de pårørende.


Mange pårørende ser seg nødt til å ta på seg omfattende omsorgsoppgaver for at de nærmeste skal ha et forsvarlig, godt og verdig liv. Slitasjen på pårørende kan være stor. Noen ganger kan en stor omsorgsbyrde ende med at pårørende blir sykemeldt. Dette kan resultere i arbeidsfravær og utfordringer med å fungere sosialt.


Selv om kommunen i sine planer er klare på pårørendes betydning for helse- og omsorgssektoren, lider de samme planene av mangel på strategi og konkrete tiltak for pårørendearbeid. Det er derfor naturlig å stille følgende spørsmål til ordfører:


  • Har Askøy kommune, eller planer om å utarbeide, en pårørendestrategi som skal bidra til å utvikle velferdstjenestene i kommunen?

  • Hvilke tiltak og ordninger har kommunen for å sikre at pårørende får støtte, hjelp, informasjon om rollen de har for å sørge for at de nærmeste får et godt og tilfredsstillende tjenestetilbud når det trengs?

  • Hvordan arbeider helse- og omsorgssektoren med å utvikle kunnskap og kompetanse om betydningen av pårørendes arbeid for å sikre et helhetlig og godt tjenestetilbud?

  • Vil kommunen vurdere å etablere en funksjon som pårørendekoordinator som kan forbedre og utvikle det viktige samarbeidet mellom tjenestesektorene og de pårørende?

  • Har kommunen etablert gode og fungerende avlastningstilbud til pårørende?0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page