top of page
Søk

Nærnaturen i Eidsvika og Tressmarka har stor verdi

I kveld var det en interessant debatt om prosjektet Kildn på Askøy folkebibliotek. I panelet satt det både tilhengere og motstandere av at det bygges en større havn med tilhørende næringsaktiviteter i Eidsvika og Tressmarka.


Uten å gå i detalj om selve debatten, var det flere innspill fra salen som ga uttrykk for hvor viktig den uberørte naturen i Eidsvika og Tressmarka er for unge og gamle. Dette turområdet er ett av de få gjenværende nære naturområdene for dem som bor i sydvest.


Det å ha enkel tilgang på natur, betyr mye for folkehelsen til befolkningen. Den nære naturen som ligger i gå- eller sykkelavstand fra hjemmet, er svært viktig for friluftsliv og folkehelse.


«Utviklingen», deriblant visjonene til prosjektet Kildn, legger et stadig større press på naturområdene som ligger nær der folk bor. For å sikre at fremtidige generasjoner får oppleve disse naturverdiene i sitt eget nærmiljø, må vi legge et særlig vern mot omregulering og nedbygging av disse områdene.


Askøylisten har tidligere offentliggjort en film som viser at Eidsvika og Tressmarka brukes av mange til klatring, padling, fiske, fritidsbåt og undervisning. I filmen som legges ut sammen med dette innlegget, forteller Kristin Aspevik, beboer i Marikoven, hvor viktig turmulighetene og naturen er for innbyggere i Marikoven og andre nærliggende bygder. Budskapet fra Kristin Aspevik burde være til ettertanke.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page