top of page
Søk

Smitteutbruddet på Askøy

Innlegget under er en gjestekommentar fra John Leer der han deler synspunkter på det siste lokale smitteutbruddet:


Igjen er Askøy på «alles lepper», i riksdekkende nyhetsmedier og på lokale nyheter i alle kriker og kroker av landet.


Ungdommer som fester, statsministeren som feirer og Ap-nestlederen som tar en øl med «gutta» politi-etterforskes for mulige brudd på smittevernreglene. Her på Askøy får smittespredere selv definere at de mener seg uskyldige, og fritar seg selv for mulige brudd på smittevernregler.


Det bør også her hos oss være politiets oppgave å avklare om det har foregått regelbrudd når et nytt smitteutbrudd medfører at tusen settes i karantene, mange blir syke, noen så syke at de akutt-innlegges på sykehjem/sykehus. Smitteutbrudd har store konsekvenser, økonomisk, samfunnsmessig og for enkeltpersoner.


Den pågående smitten kan gi livstruende sykdom og senskader. Det er betydelige krefter og kostnader som settes i sving når et stort smitteutbrudd oppdages og skal utredes.


I en pandemihåndtering er det avgjørende at myndighetene har befolkningens tillit, og at vi alle forstår bakgrunnen for regelverk, tiltak og håndteringen fra dag til dag, uke til uke, måned til måned!


Askøy kommunes politiske ledelse har, før det store smitteutbruddet kom, hatt en bra og ganske enkel håndtering av pandemien. Vi har stort sett fulgt Bergen og de omliggende kommunene i tykt og tynt, og det har vært greit.


Når vi nå fikk et akutt, lokalt, stort og truende smitte-utbrudd viser ledelsen sviktende handlingskraft.


Selvfølgelig bør et smitteutbrudd som dette, som alle skjønner hvordan har startet og utviklet seg, politi-etterforskes. Hovedårsaken er at lederne for de forskjellige forsamlingene selv skal slippe å ta på seg å måtte vurdere eget ansvar, skyld og straff!


Det må være lovens håndhevere som vurderer hva som har gått galt og om noen har skyld og eventuelt skal straffes. Vi kan ikke overlate det til «folkets domstol»!


Faksimile fra VG


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page