top of page
Søk

Tanker på tampen av året

Det politiske året 2019 går mot slutten. Det har vært valg, vi har hatt vannkrise, kommuneøkonomien er utfordrende og mange viktige saker har vært til behandling. Tallrike politiske møter har gitt mange lange kvelder. Det har vært sterke og gode meningsutvekslinger og diskusjoner. Standpunkter har blitt formet og mange vedtak har blitt fattet. Engasjementet rundt lokalpolitikken er høy. Ulike meninger og løsninger har gitt 12 partier og liste i det nye kommunestyret. Det lokalpolitiske engasjementet er i hvert fall levende.


Askøylisten gjorde et svært godt valg. Vi fikk 5 kommunestyrerepresentanter. Vi mer enn fordoblet stemmetallet fra forrige valg. Vi er den tredje største grupperingen i kommunestyret. Det er et mandat vi er svært takknemlige for, og vi skal gjøre vårt ytterste for å forvalte dette godt.


Selv om kommunen styres etter en såkalt formannskapsmodell, virker det som om vi praktiserer en parlamentarisk styreform. Det opereres ofte med begrepene posisjon og opposisjon. Posisjonen består av partier som står sammen som en flertallsgruppe, mens de andre partiene og Askøylisten utgjør mindretallet. I mange saker står posisjon og opposisjon mot hverandre. Dette gir knappe flertall når saker skal avgjøres. Resultatet av en slik «organisering» av kommunepolitikken, er at ulike politiske standpunkter i enkeltsaker ikke kommer til syne. Egne standpunkter viskes vekk fordi det er viktigere å holde sammen som flertallskoalisjon.

Askøylisten ble ikke en del av flertallskoalisjonen denne perioden. Vi får tro at dette primært skyldes ulike politiske standpunkter. Eiendomsskatten fremstår som den utslagsgivende saken for hvem som kan samarbeide askøypolitikken. Striden rundt bruken av dette økonomiske virkemiddelet vil dessverre fortsatt polarisere askøypolitikken og gjøre det vanskelig å etablere bredere flertall i utfordrende saker.

De som nå utgjør det politiske flertallet, har gjort det klart at det ikke skal innføres eiendomsskatt i denne perioden. De vil heller «styrke» kommuneøkonomien gjennom kutt, innstramminger og effektiviseringer. Askøylisten mener svekkelsen dette gir i det kommunale tjenestetilbudet, vil bli svært utfordrende for barn, unge og de av kommunens innbyggere som trenger kommunens tjenester mest. Derfor er Askøylisten villig til å bruke eiendomsskatt for å øke kommunens inntekter. Dette er nødvendig for å opprettholde et godt kommunalt tjenestetilbud.


Budsjettet som flertallet står bak, bruker ikke eiendomsskatt for å styrke kommuneøkonomien. Kommunens innbyggere vil derfor oppleve at kommunale gebyrer og egenbetalinger vil øke betraktelig. Det vil ramme dem med svakest økonomi sterkest. Det vedtatte budsjettet har ikke en sosial profil som vi i Askøylisten kan stille oss bak.


En anstrengt kommuneøkonomi vil prege askøypolitikken sterkt i 2020. Vi vil måtte ta stilling til en rekke kutt- og innstrammingstiltak. Det skal bli spennende å se om posisjonen vil ta større ansvar for egen økonomisk politikk enn det vi har sett så langt.


Det vil også være mange andre viktige saker som vi skal ta stilling til. Byvekstavtale, kommuneplanens arealdel, rullering av skolebruksplanen er noen av disse. 2020 vil derfor bli et viktig lokalpolitisk år.


Askøylisten vil fortsette arbeidet med å få realisert mest mulig av programmet vårt. Vi forventer at vi vil få både støtte og kritikk for standpunktene våre og prioriteringene vi gjør. Askøylisten vil svært gjerne ha konstruktive, gjerne kritiske, tilbakemeldinger på det politiske arbeidet vårt. Slike bidrar til å utvikle politikken vår, og til å fremme et levende lokaldemokrati.


Vi ser at mange ytrer seg om askøypolitikken og lokalpolitikere gjennom et illsint tastatur i kommentarfelt og på Facebook. Disse ytringene kan ofte gi inntrykk av at lokalpolitikken styres av idioter som vil innbyggerne vondt. Askøylisten vil oppfordre alle som har sterke meninger om lokalpolitikken til å delta i politisk arbeid. Frustrasjon og destruktiv kritikk i sosiale media vil ikke styrke det lokalpolitiske arbeidet. Tvert imot.

Askøylisten ønsker å takke alle innbyggere og politiske kollegaer for samarbeidet og engasjementet i 2019. Vi håper at 2020 skal bli et godt lokalpolitisk år.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page