top of page
Søk

Valget nærmer seg

En hektisk valgkampuke nærmer seg slutten. Det har vært tre debattmøter i begynnelsen av uken. Det begynte med miljøkonferansen til Naturvernforbundet, fortsatte med skole- og barnehagedebatt på Hanøy, og ble avsluttet med et debattmøte om Kleppestøplanen og vann-saken. Mye engasjement, utveksling av politiske synspunkter og utfordrende spørsmål fra publikum. Slike debattmøter får fram politiske skillelinjer, og det er en god anledning for de som stiller til valg å få presentert standpunktene sine.

I denne uken fikk vi også en ny meningsmåling for Askøy. Tallene viste en flott fremgang for Askøylisten. Dette samsvarer godt med tilbakemeldingene vi får når vi møter innbyggere på stands. Mange er positive til Askøylisten, og for oss som driver valgkampanje for Askøylisten, oppleves dette som en sterk politisk medvind. Målingen ga oss 11 % oppslutning, og hvis det blir valgresultatet, vil vi få 4 representanter i kommunestyret. Vi er imidlertid ydmyke, og vet at valgresultatet kan bli et annet. Vi vil derfor stå på helt til valgdagen for å sikre at Askøylisten får maksimal oppslutning ved valget. Det vil gi oss styrke i forhandlingene om politikk og posisjoner som vil komme etter valget.


Meningsmålingen viste at den politiske situasjonen i kommunestyret kan bli utfordrende. Ingen allianser/koalisjoner synes å ha flertall. For å sikre Askøy et styringsdyktig flertall, vil alle partier/liste utfordres til å vurdere nye samarbeidskonstellasjoner. Askøylisten avskriver i utgangspunktet ikke noen når det gjelder et samarbeid. Det som er viktig for oss, er hvilken politisk plattform vi kan bli enige om. Den politiske plattformen kan både være omfattende eller mer begrenset. I det siste tilfellet til at samarbeidet bare omfatter større strategiske saker, som for eksempel budsjett og økonomiplan.


Askøylisten registrerer at andre utelukker politisk samarbeid med oss. Det må vi bare registrere. Vi ser også at flere angriper oss på ulike vis. Mange av angrepene går mer på å sverte Askøylisten enn saklig å diskutere våre standpunkt og vårt program. Vi tror at en strategi der en prøver å styrke eget parti og oppslutning gjennom å komme med negative og usaklige omtaler av andre, er mislykket. Askøylisten vil prøve å øke egen oppslutning utelukkende ved å vise til politiske resultater og ved å markedsføre vårt eget program og standpunkter.

For noen synes det også viktig å finne spesielle forklaringer på Askøylistens oppslutning. De underslår det faktum at Askøylisten har mange engasjerte medlemmer og godt motiverte og kompetente listekandidater. Dette representerer en politisk kraft som gir resultater. Å diskutere dagens oppslutning i forhold til en meningsmåling tatt opp i mai, uten å forstå at lokale saker kommer mer i fokus etter hvert som valgkampen skrider frem, vitner om liten evne til politisk analyse. Når innbyggerne også ser at Askøylistens kandidater gjør en god innsats i politiske verv og i politiske utvalg, øker oppslutningen vår. Gjennom angrepene vi utsettes for, forstår vi at mange ser oss som trussel mot egne politiske og personlige ambisjoner. Derfor oppfatter vi de tiltagende angrepene som et uttrykk for vår økte politiske styrke. Angrepene, både saklige og usaklige, er derfor en sterk motivasjonsfaktor videre i valgkampen.


Askøylisten ser fram til å møte innbyggere ved våre stands ulike steder i kommunen både denne og neste helg. Der vil det bli anledning til å møte Askøylistens motiverte medlemmer og listekandidater. De vil mer enn gjerne fortelle om vår politikk og vårt program. Ta kontakt med oss, og finn ut hvorfor vi vil være et godt valg for Askøy ved kommunevalget.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page