top of page
Søk

Vi må ta vare på naturverdiene våre

Skal vi få til utvikling og vekst, så mener mange at vi må være villige til å bruke noe av naturen som omgir oss. Dette kan i noen tilfeller være riktig. Imidlertid er det en stor utfordring at menneskelige inngrep i natur truer det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av. Naturmangfold er nemlig forutsetningen for menneskehetens livsgrunnlag. Derfor har vi alle et ansvar for å bevare naturmangfoldet. Vi må prioritere naturens bærekraft når vi skal utvikle samfunnene våre.


Også på Askøy ønsker ulike aktører å omgjøre natur til nærings- og boligområder. Vi har sett at sterke næringsinteresser har planer om å omgjøre Eidsvika og Tressmarka, som ligger mellom Follese og Marikoven, til en gigantisk cruisehavn med tilhørende infrastruktur. En slik omdisponering av uberørt natur, vil være en stor trussel mot naturmangfoldet som vi finner i området i dag. Denne drastiske endringen i arealbruken, vil ødelegge livsgrunnlaget for dyr og planter som vi finner der i dag. Mange hevder også at det er en sammenheng mellom bevaring av biomangfoldet og beskyttelse mot pandemier.

Eidsvika og Tressmarka har også unike kvaliteter for menneskelig utfoldelse og rekreasjon. Det er et flott turområde som brukes av mange. Det er et av de få turområdene som vi har igjen lengst sør på øyen. Bruk av området fremmer god folkehelse, og gir muligheter til å høste av naturens produkter både på land og i sjøen.


Verdiene som Eidsvika og Tressmarka representerer, blir godt illustrert i en liten film som Askøylistemedlemmet Øyvind Kristiansen har laget. Filmen viser hvordan området gir glede, avkopling og læringsmuligheter for innbyggere og besøkende. Bildene viser også hvilke unike naturkvaliteter som vil ødelegges dersom området endres fra natur til en gigantisk cruisehavn.


Askøylisten håper at mange vil engasjere seg for å verne Eidsvika og Tressmarka som naturområde. Det er spesielt viktig nå som kommuneplanens arealdel skal rulleres. Det er sterke interesser som ønsker å endre arealbruken i området. Hvis de lykkes med det, vil ikke fremtidige generasjoner få gleden av naturverdiene og utfoldelsesmulighetene som vi finner i Eidsvika og Tressmarka i dag. Dette mener Askøylisten er viktigere enn å legge til rette for masseturisme som er i strid med FN sine bærekraftsmål.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page