top of page
Her kan du lese hva som vil være hovedtrekkene
i vår politikk for perioden 2015 – 2019

 
Arbeide for å føre større myndighet tilbake til lokaldemokratiet.
 
Arbeide for at hele kommunen tas i bruk.
 
Arbeide for at kommunens ansvar som tjenesteleverandør styrkes.
 
Arbeide for at samferdsels- og transportsystemet planlegges i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
 
Arbeide for flere sykkelveier og trafikksikring for alle trafikanter.
 
Arbeide for at veksten på Askøy håndteres på et langsiktig og bærekraftig vis.
Vi ønsker ikke en vekst som skal resultere i en sterk sentralisering i Kleppestø og tilstøtende områder.
 
Arbeide for å opprettholde skolestrukturen i bygdene våre. Skolene bør ligge der folk bor.
 
Vi vil også arbeide for å styrke lærings- og arbeidsmiljøet i skolen.
 
Arbeide for at mangfoldet i kulturlivet opprettholdes og utvikles.
 
Arbeide for at en mulig sammenslutning med andre kommuner skal avgjøres ved folkeavstemming.
 
Arbeide for at kommunen skal ha en effektiv organisasjon som leverer brukervennlige tjenester.
 
Kommunale dokumenter skal skrives på et lett forståelig språk.
 
Arbeide for at Askøy skal være en GRØNN kommune der en tar vare på natur og biologisk mangfold, satser på miljøvennlig transport med reduserte CO2-utslipp og aktiv energisparing på alle områder.
bottom of page