top of page
Søk

Åpent møte om viktige valgkamptema

Askøylisten har gleden av å invitere til åpent møte om viktige tema for lokalpolitikken på Askøy. Vi ønsker å belyse forhold knyttet til eldrebølgen og demensomsorg, samt bygging av utleie- og omsorgsboliger. Møtet finner sted 15. august i Fargeriet, Strusshamn kultursenter og starter kl. 18.30.


Vi har vært så heldige å få kunnskapsrike innledere som vil gi oss deres perspektiver på utfordringer, muligheter og løsninger innenfor disse viktige samfunnsområdene..


Som innleder til det første temaet, eldrebølge og demensomsorg, vil Kjerstin Haukland dele sine erfaringer og forslag til forbedringer. Haukland er fra Tromsø, og har årelang erfaring med demenssykdom både i nær familie og i omgangskretsen.


Haukland har skrevet en rekke kronikker om norsk demensomsorg. Disse er publisert i avisa Nordlys. I kronikkene belyser hun bl.a. den alminnelige kunnskapen om demenssykdommen og stigmatiserte holdninger til sykdommen. Dette fører ofte til mangelfull omsorg for dem som rammes av demens. Resultatet av dette kan også bli fysisk og psykisk slitasje av de nærmeste til den demente..


Haukland ønsker å bidra til at ny kunnskap og viten om demens blir tatt i bruk, slik at vi får en endring i demensomsorgen. I sin innledning vil hun også fremme forventninger til hva politikere, både nasjonalt og lokalt, kan gjøre for bedre demensomsorgen.


Haukland er også en av initiativtakerne til utstillingen "Mer enn hjerne!". Målet med denne utstillingen er både å øke kunnskapen om demenssykdommer i befolkningen og motvirke stigmatisering av sykdommen. Dette skal bli en vandreutstilling som også sikkert kommer til Askøy.


Med dagens boligpriser, og strenge krav til egenfinansiering, er det mange som ikke er i stand til å kjøpe sin egen bolig. Det er derfor et stort behov for utleieboliger. Dette gjelder også Askøy kommune.


Et tilfredsstillende sted å bo er et viktig menneskelig behov, og en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Når en opplever ustabile og lite forutsigbare boforhold, slik som en ofte finner i utleiemarkedet, blir den sosiale tryggheten utfordret. Dette forverrer situasjonen for dem som i utgangspunktet sliter med å skaffe seg et forutsigbart og stabilt bosted.


I Skien har de gjort noe for å bedre tilgangen på utleieboliger. Gjennom et samarbeid mellom kommune, Husbank og en privat utbygger, har de utviklet den nye bydelen Tømmerkaia med 240 utleieenheter. Disse leies med tidsubestemte leiekontrakter og garanti mot husleieøkning ut over indeks. Dette bidrar derfor til at leiebolig blir et trygt og forutsigbart alternativ til å eie.


Den private utbyggeren er Steinar Moe Eiendom AS. Tømmerkaia har blitt en bydel der det bor alle typer mennesker i alle aldre der leieboligene har samme standard og uteområder uavhengig av økonomisk status og livssituasjon.


Heidi Sjerve, daglig leder i Steinar Moe Eiendom AS, vil dele erfaringene de har gjort i samarbeidet om å utvikle Tømmerkaia til et attraktivt boområde for dem som ønsker eller trenger en utleiebolig. Kanskje det kan være en mulighet for å skape en lokal variant av Tømmerkaia på Askøy også.? Heide Sjerve vil også komme inn på samarbeidet de har med Skien kommune om bygging av omsorgsboliger. Erfaringene fra dette samarbeidet kan også være relevante for hvordan vi kan få bygget nye omsorgsboliger på Askøy.


Askøylisten ønsker alle velkommen til møtet som vil finne sted i Fargeriet i Strusshamn kultursenter. Møtet finner sted 15. august og starter kl. 18.30. Vi tror foredragsholderne vil bidra til opplysning og kunnskap om viktige politikkområder som burde interessere både innbyggere og alle politiske grupperinger. Vi håper derfor mange tar turen til Strusshamn for å høre på hva Kjerstin Haukland og Heidi Sjerve har å si. Vel møtt!
0 kommentarer

Commentaires


bottom of page