top of page
Søk

Årsmøte i Askøylisten

I kveld avholdt Askøylisten årsmøte. Gjennomgang av årsberetningen viste at 2021 har vært et aktivt og innholdsrikt år. På tross av koronasituasjonen, har Askøylisten hatt et høyt aktivitetsnivå. Vi har bidratt sterkt i de sentrale politiske utvalgene. Selv om vi ikke er en del av det som omtales som "posisjonen", har våre forslag til vedtak vunnet tilslutning, og noen ganger fått flertall.


Vi kan også glede oss over stabilitet i medlemsmassen, samtidig som vi har et tilsig av nye medlemmer. Medlemmene våre er grunnlaget for at vi skal greie å gjennomføre planene for 2022 og valgåret 2023. Vi vil starte arbeidet med å utarbeide nytt program for perioden 2023-2027. Vår målsetting er at programmet tydelig skal vise hva vi står for og hvordan vi stiller oss i saker som vil være viktige for Askøysamfunnet. Dersom du ønsker å bli medlem, eller å gi innspill til programarbeidet vårt, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Jo flere vi blir, jo sterkere innflytelse vil Askøylisten få i lokalpolitikken.


Valget på årsmøtet fikk følgende utfall:


Leder : Jan Thorsen

Nestleder : Osmund Kringstad

Styremedlem : Kristian Fossum

Styremedlem : Øyvind Kristiansen

Styremedlem : Thorild Haugland

Styremedlem : Bård Espelid

Styremedlem : Leif A. Fjellheim

Varamedlem : Hege Njøten

Varamedlem : Anne Marte Marktun


Askøylisten ønsker styret til lykke med arbeidet som venter i 2022.0 kommentarer

Commentaires


bottom of page