top of page
Søk

Askøylisten ruster seg til valget

Askøylisten har nå gjennomført nominasjonsprosessen for å få satt opp en slagkraftig liste til kommunevalget i september.


Nominasjonskomiteen har gjort et grundig og godt arbeid for å få kandidater til listen vår. Det er mange forhold som skal ivaretas siden kandidatene skal avspeile innbyggermangfoldet i kommunen. Vi mener at listen representerer et godt tverrsnitt av innbyggerinteressene på Askøy.


Askøylistens liste til høstens valg, kombinerer både kontinuitet og fornyelse. Det vil være velgernes kumuleringer som avgjør hvem som skal representere Askøylisten i det nye kommunestyret.


I arbeidet med kommunevalglisten, har nominasjonskomiteen prøvd å kombinere mange hensyn. Komiteen har spurt flere om de vil stille til valg, og om kandidater ønsker en mer profilert plass på listen.


Her må vi registrere og respektere at ikke alle har ønske om å profilere seg politisk eller har anledning til å legge ned det arbeidet som kommunepolitikken krever. Det er likevel gledelig at mange av de som har blitt spurt, uttrykker at de anerkjenner arbeidet til Askøylisten så langt i lokalpolitikken. Vi får også tilbakemeldinger om at vi har et godt program for perioden 2023-2027.


Siden Askøylisten ikke er et normalt politisk parti, trenger vi 300 underskrifter for å kunne stille til valg. De som underskriver trenger ikke være enige med Askøylisten politisk, men støtte muligheten vår for å kunne stille til valg. I år vil det være mulig også å signere elektronisk. Det gjøres på følgende vis:


  • Trykk på lenken https://listeforslag.valg.no/valg/KOMMUNESTYRE/87127/lister/

  • Der ser dere at ASKØYLISTEN kommer opp til øverst til venstre. Hvis dere vil se listeforslaget vårt, trykker dere på «ASKØYLISTEN».

  • Til høyre for navnet «ASKØYLISTEN», er det en blå knapp med tittelen «Signer».

  • Trykk på «Signer». Da kommer listeforslaget vårt opp med en ny blå knapp med tittelen «Signer listeforslag»

  • Trykk på «Signer listeforslag». Da kommer det opp et vindu med tittelen «Innlogging påkrevd». Trykk på den blå knappen merket «Logg inn».

  • Etter at du er logget inn, vil du bli informert om at opplysningene om at du har underskrevet listeforslaget er underlagt taushetsplikt. Kryss av for at dette er forstått.

  • Signer listeforslaget vårt ved å trykke på "Signer listeforslag".

  • Etter at du har signert, får du opp en bekreftelse på at underskriften din er mottatt med dato og klokkeslett. Om du går inn igjen senere vil informasjonen om at du har signert være tilgjengelig.Her er valglisten til Askøylisten til kommunevalget 2023:
0 kommentarer

Comments


bottom of page