top of page
Søk

Hendelsen ved Kleppe Vannverk - veien videre

Nå har abonnentene til Kleppe Vannverk endelig fått drikkevann i springen igjen. I mer enn 40 dager har vi forholdt oss til et varsel om at vannet kan være smittebærende. Dette har gitt restriksjoner for hvordan vi har kunnet bruke vannet.

Problemene med vannet fra Kleppe Vannverk har vært krevende for mange. Mange har blitt sjuke, og vi har også hatt dødsfall der smitten i vannet kan ha vært en medvirkende årsak. Flere har også slitt med praktiske utfordringer fordi det ikke har vært trygt drikkevann i springen.


Mange har spurt seg om hvordan det i hele tatt kunne skje at vannet fra Kleppe Vannverk ble infisert med sykdomsfremmende bakterier. Dette er et spørsmål som det ikke er mulig å svare fullstendig på ennå. For å finne ut hvordan hendelsen knyttet til Kleppe Vannverk kunne oppstå, har formannskapet enstemmig vedtatt at saken skal granskes.

Askøylisten har forventninger til at mandatet for granskningen vil bidra til at vi finner ut hvilke feil og mangler som har ledet til at vi fikk helseskadelig vann fra Kleppe Vannverk. Videre må granskningen gi anbefalinger og føringer for hvordan vi skal ta lærdom av hendelsen slik at vi unngår at noe lignende kan skje igjen. Granskningen må også komme med andre tiltak og anbefalinger som bidrar til at all framtidig vannforsyning på Askøy blir trygg og pålitelig.


Flere politiske partier har markert synspunkter og vurderinger i kjølvannet av vannkrisen. De fleste har tatt til orde for konstruktive prosesser og tiltak. Askøylisten støtter en slik tilnærming til veien videre. Vi har også sett meningsytringer som etterlyser at enkeltpersoner både må ta ansvar og stilles til ansvar. Askøylisten mener at det vil være lite konstruktivt om granskningsprosessen skal jakte på syndebukker. En så alvorlig hendelse som det smittefarlige drikkevannet har vært, har trolig sitt utspring i menneskelige faktorer som opplæring og kompetanse, tekniske-, organisatoriske- eller systemrelaterte forhold. Derfor er det viktig at vi leter etter årsaken til hendelsen ved å granske disse sidene av saken.


Askøylisten mener derfor at forslaget til mandat for granskningen, som skal til behandling i kommunestyremøtet 15. august, har en fornuftig tilnærming. Forslaget til mandat legger sterk vekt på at granskningsresultatet skal gi grunnlag for læring og forbedring. Det mener vi i Askøylisten er en god målsetting for granskningsarbeidet.0 kommentarer

Comentarios


bottom of page