top of page
Søk

"Kampen om arealene" - Åpent møte

Hvordan kommunen legger opp til bruk av arealene på Askøy, utløser ofte sterke diskusjoner og interessekonflikter. Arealformålene som vedtas, vil legge premisser for næringsutvikling, boligbygging, stedsutvikling og bevaring av naturtyper og naturmangfold.


Den overordnede planen for arealbruk på Askøy, er kommuneplanens arealdel. Den er for tiden under revisjon, og derfor vil det være interessant å få belyst både interessekonflikter, muligheter for endringer og hensyn som må ivaretas.


Siden det er de politiske grupperingene i det kommende kommunestyret som vil være beslutningstakere, ønsker Askøylisten å belyse hvilke utfordringer og forventninger vi står overfor, samt å rette oppmerksomheten mot mulige politiske forskjeller mellom listene som stiller til valg.


Askøylisten har derfor gleden av å invitere til et åpent møte i Fargeriet, Strusshamn kultursenter (Sjoddien), torsdag 1. juni kl. 18.30 Til møtet har vi vært så heldige å få følgende foredragsholdere:


Nikolay K. Winge, Daglig leder Holth & Winge, «Kommunens handlingsrom i arealsaker og betydningen av den internasjonale Naturavtalen»


Miriam Tvinnereim og Matilde Marjala, Natur og Ungdom, «Ungdom sin forventning til kommunens håndtering av natur- og klimautfordringene»


Det legges opp til muligheter for spørsmål og meningsytringer. Alle er velkomne!
0 kommentarer

Comments


bottom of page