top of page
Søk

Kuttpolitikken svekker tilbudet innenfor psykisk helsehjelp

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. Vi har alle en psykisk helse. Rundt halvparten av oss får psykiske lidelser eller utfordringer i løpet av livet. Når vi opplever psykiske vansker, er det viktig at vi kan få støtte og hjelp. Kommunen skal kunne gi psykisk helsehjelp når kommunens innbyggere trenger det.


I et leserinnlegg i Bergens Tidende i dag, kan vi dessverre lese at de økonomiske kuttene som må gjøres fordi et flertall valgte å fjerne bruken av eiendomsskatt i 2019 budsjettet, har ført til en sterk reduksjon i det psykiske helsetilbudet i kommunen. Dette rammer de som er psykisk syke sterkt.

Flertallet i utvalg for levekår Askøy kommune, som dessverre er i mindretall når det gjelder den økonomiske styringen av kommunen, viser i innlegget hvordan det økonomiske innsparingsbehovet fører til at mange psykologstillinger blir stående vakante. Resultatet er at kapasiteten i behandlingstilbudet er sterkt redusert. Ventetiden for å få høyst nødvendig hjelp er derfor blitt uakseptabel lang. Dette er en trist utvikling, og rammer mange som virkelig burde vært bedre ivaretatt.

Debattinnlegget i Bergens Tidende har blitt heftig diskutert på facebook. Mange som sympatiserer med de partier som er imot bruk av eiendomsskatt, prøver å finne andre forklaringer på situasjonen enn de økonomiske kuttene som gjennomføres. Mange av argumentene som fremføres fra dette hold, bærer dessverre ofte preg av ansvarsfraskrivelse og bortforklaringer.

Et innsiktsfullt facebookinnlegg, der denne saken kommenteres, avsluttes på følgende vis:


«Hvor bra et samfunn er kan måles på hvor godt det samfunnet tar vare på sine innbyggere når innbyggerne er på sitt mest sårbare. At Askøy nå fordeler goder bort fra folk som er i en krise tyder på at Askøy er blitt en dårligere kommune å bo i.»


Dette er en tankefull oppsummering av situasjonen og konsekvensene av hvordan det nå prioriteres økonomisk i kommunen. Det er også trist at vi på verdensdagen for psykisk helse må registrere at de som sliter med den psykiske helsen i kommunen, har fått et mye dårligere tilbud. Askøylisten håper at politikerne våkner, og at vi viser at vi står opp for de svake når budsjettet for 2020 skal behandles.
0 kommentarer

Comments


bottom of page