top of page
Søk

Profesjonelle politiske skittkastere

I valgkampen har det vært mange som har ment at det er viktig å etablere forutsetninger for gode samarbeidsrelasjoner i det nye kommunestyret. Noen går til valg på at det er strategisk viktig å bygge brede flertall slik at viktige vedtak står seg over tid.


Mange kan sikkert si seg enige i dette. Skal vi få det til, må det bygges tillit mellom politiske grupperinger og deres politikere. En måte å bygge tillit på, er å føre en saklig, etterrettelig og opplyst politisk debatt. Personangrep og det å tillegge politiske motstandere standpunkter de ikke har, virker motsatt.


Nå når valgkampen går inn i sin sluttfase, ser vi dessverre et forsøk på politisk skittkasting fra FrP. I en helsides annonse i Askøyværingen påstår de at bl.a. Askøylisten kan koste «deg» 10 000 kroner i årlig eiendomsskatt.


De som leser Askøylistens program, og som har møtt oss på stands og i politiske diskusjoner, vil vite at Askøylisten ikke har planer om å foreslå innføring av eiendomsskatt. Hovedgrunnen til dette, er at vi lever i en dyrtid. Derfor vil det ikke være riktig med en ytterligere økonomisk belastning som følge av eiendomsskatt.

Askøylisten har sagt at vi kan vurdere eiendomsskatt når kommunens økonomiske situasjon gir uakseptabel svekkelse i kommunens tjenestetilbud slik at de svakeste rammes utilbørlig, eller at kommunen ikke har midler til å forebygge at kommunens eiendommer «råtner på rot». Dersom det skulle bli aktuelt, ville vi innrette eiendomsskatten slik at det er dem med høye boligverdier og høye inntekter som ville bli belastet.


Også fra andre partier ser vi tilløp til buskagitasjon i valgkampen. I stedet for å fremme egen politikk og egne politiske budskap, prøver de å stemple oss negativt ved å påstå at vi er kverulerende og opptatt av lovlighetskontroller. Det er grunn til å spørre hvorfor budbringerne av disse budskapene aldri tar ordet når de er representanter i politiske organer. Vil det ikke være redelig å ta en åpen debatt og diskutere realitetene når det sies noe fra talerstolen de er uenige i? Kanskje det er lettere å gjemme seg bak tastaturet.


Dette er tredje valgkampen Askøylisten deltar i. I alle tre har det vært viktig for Askøylisten å føre en ryddig og redelig valgkamp. Vi ønsker å behandle alle med respekt.


Vi ønsker å sette søkelys på politiske saker og politiske løsninger vi mener vil bringe Askøy i en god retning fremover. Vi respekterer at det er uenighet om prioriteringer og veien videre for Askøy.


For at velgerne skal kunne ta et opplyst valg om hvilket politisk alternativ de ønsker å gi sin stemme til, er det viktig at vi unngår politisk skittkasting på andres politiske standpunkter. De som velger politisk skittkasting og buskagitasjon for å fremme seg selv som politisk attraktive, må samtidig være klar over at dette ikke bidrar til å bedre samarbeidsklimaet i askøypolitikken.
0 kommentarer

Comments


bottom of page