top of page
Søk

Siv Høgtun sier nei til Askøylisten

I dagens BA fastslår Høyres ordførerkandidat at et samarbeid med Askøylisten etter valget, er utelukket for Høyre. Det må vi bare registrere. Det som imidlertid gir grunn til reaksjon, er Høgtuns begrunnelse for hvorfor Høyre ikke kan samarbeide med Askøylisten.


Hun nevner at Høyre vil få fortgang på utviklingen av Kleppestø sentrum, som om Askøylisten ikke vil ha utvikling her. Det blir et spesielt argument når Askøylisten var en av pådriverne for å få konkludert en områdeplan for Kleppestø etter mange års ørkenvandring. Det er mange faktorer som påvirker hvor fort Kleppestø kan utvikles, og i stor grad avhenger det av kommunal økonomi, privat kapital og markedet for boliger og næringsarealer. I dette perspektivet har kommunepolitikere liten innflytelse på det som skjer den neste fire års perioden.


Når det gjelder eiendomsskatten, har Askøylisten en pragmatisk holdning til bruken av denne. For oss er ikke eiendomsskatten et mål, men et virkemiddel til å bedre kommuneøkonomien og tjenestetilbudet til innbyggerne. Hvis spørsmålet om eiendomsskatt er et spørsmål uten forhandlingsmonn for Høyre, vil det begrense det politiske samarbeidsrommet deres etter valget.


I likhet med Høyre, vil Askøylisten skape flere arbeidsplasser på Askøy. Statistikken viser at det har vært skapt ekstraordinært mange arbeidsplasser på Askøy de siste årene. Dette viser med all tydelighet at den politikken vi støtter i hvert fall ikke er negativ for dem som ønsker å etablere seg i kommunen. Askøylisten er positiv til næringsvekst fordi vi ønsker et sterkt næringsliv og at flere kan ha sin arbeidsplass i kommunen.


Askøylisten er for at alle prosjekter i Askøypakken skal realiseres, samtidig som disse gir myke trafikanter sikre og effektive løsninger. Hvordan et slikt standpunkt skulle umuliggjøre samarbeid, er vanskelig å forstå.


I kommunestyret maner gruppeleder Siv Høgtun innimellom til samarbeid på tvers av politiske skillelinjer. Imidlertid fremkommer det ofte at grunnlaget for et samarbeid skal være Høyres standpunkt og posisjon. Det er vanskelig å svare positivt på slike "låste" samarbeidsinvitasjoner. Med Siv Høgtuns utsagn i BA, forstår vi i Askøylisten at noen invitasjon til samarbeid fra Høyre etter valget nå i september kan vi ikke forvente. Etter forrige valg var det nesten ikke grenser for hva vi ble tilbudt politisk dersom vi sikret at Høyre fortsatt ville forbli ved ordførermakten. Samarbeidsstrategiene endrer seg drastisk. Hvorfor kan vi bare spekulere i.0 kommentarer

Comments


bottom of page