top of page
Søk

Appell på valgkampåpningen

I dag var det åpning av valgkampen på Askøy Amfi. De fleste listene som stiller til valg, holdt en appell. Askøylistens listetopp, Bård Espelid, sin appell kan du lese under:


Kjære velgere!


Gjennom vårt politiske virke i askøypolitikken, har vi vist at vi ikke er et ensaksparti eller en politisk døgnflue. Vi arbeider grundig og målrettet med alle politiske saker, og vi har mange dyktige kandidater på listen vår.


Askøylisten er ikke blant de partier som lover gull og grønne og grønne skoger. Vi er realistiske når vi tar politiske standpunkter, men vi er tydelige på hvilke interesser og verdier vi prioriterer.


Siden det ikke er tid til å omtale hele det politiske programmet vårt, vil jeg trekke fram noen tema som vi også belyser gjennom egne temamøter.


Hvordan vi skal bruke arealene i kommunen, vil være et viktig lokalpolitisk spørsmål. Skal vi bevare natur og naturkvaliteter eller skal vi bruke disse arealene til næring eller bolig?


Askøylisten har utfordret ungdommen i forhold til dette spørsmålet. Tilbakemeldingen vi fikk var klar.


Ta klimautfordringene på alvor. Vern av natur er en del av klimaløsningen.


Ungdommen var også tydelige på at vi som kommune må bli bedre på å bygge ut sykkel- og gangveier slik at dette blir reelle transportalternativer.


Askøylisten vil arbeide for at ungdommens forventninger til oss i arealpolitikken blir innfridd. Vi ønsker en forvaltning av arealene våre som legger et generasjonsperspektiv til grunn. Det er viktig at våre etterkommere også får oppleve nærnatur og uberørte naturområder..


Eldrebølgen må vi også håndtere i Askøy. Vi vil aktivt arbeide for at kommunen utvikler seg til et aldersvennlig samfunn.


Det betyr bl.a. at eldre kan være aktive og delta i normale samfunnsaktiviteter, og at vi forebygger ensomhet og isolasjon.


For å få dette til, må vi innlemme disse målene i ulike politiske saker. I arealplaner må vi stille krav til universell utforming, etablering av gode møteplasser og muligheter for fysisk aktivitet.


Vi må legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi må styrke hjemmetjenestene, både når det gjelder kapasitet og kompetanse.


Askøylisten vil også se på om det er mulig å samarbeide med private eiendomsutviklere for å få bygget flere gode omsorgsboliger enn det kommunen greier aleine.


Selv om vi får et mer aldersvennlig samfunn på Askøy, så er ikke det automatisk også et demensvennlig samfunn.


Askøylisten vil derfor arbeide for at vi sammen med ulike aktører får en bedre demensomsorg enn det vi har i dag.

Demensomsorgen må styrkes både for hjemmeboende og for de som bor på institusjon.


Askøylisten prioriterer også barn og unges oppvekstsvilkår i våre politiske standpunkter.


Askøylisten ønsker også å være et talerør for enkeltinnbyggere, lag og organisasjoner inn i politiske og administrative prosesser. Mange opplever at det er vanskelig å bli hørt, og alt for mange opplever at det er vanskelig å kommunisere med kommunen.


Når man ikke får svar på henvendelser og klager, blir man frustrert og det bidrar til at kommunens tillit i lokalsamfunnet svekkes. Askøylisten vil være et aktivt ombud for kommunens innbyggere.


Askøylisten har vist at vi arbeider konstruktivt, enten vi er i posisjon eller opposisjon. Vi arbeider samvittighetsfullt, og vi prioriterer kvaliteten i kommunens kjernetjenester innenfor oppvekst, skole og barnehage, helse og omsorg.


Askøylisten arbeider for gode lokalsamfunn på hele øyen. Er du enig i det målet, så er valglisten til Askøylisten et godt alternativ å legge i stemmeurnen 11. september.


Godt valg!0 kommentarer

Comments


bottom of page