top of page
Søk

Et valg for fremtiden

Askøylisten vil kjempe for:

  • gode oppvekstsvilkår for barn og unge

  • gode barnehager og skoler

  • gode helse- og omsorgstjenester

  • bevaring av natur, kulturlandskap og naturmangfold

  • utvikling av arbeidsplasser

  • prioritering av kommuneøkonomien slik at gode kjernetjenester sikres

  • styrking av frivillighetens kår

  • gode lokalsamfunn i hele kommunen

  • arealplaner som ivaretar ulike interesser og bygger på oppdaterte kunnskapsgrunnlag

  • styrking av lokaldemokratiet og bedring av kommunens dialog med innbyggere

Askøylistens representanter arbeider målrettet med disse perspektivene når saker behandles i politiske utvalg. Vi fremmer alternative forslag, vi stiller spørsmål til saksgrunnlaget og vi reiser interpellasjoner som tar opp ulike saker som innbyggere er opptatt av. Dette politiske arbeidet gir ofte gode vedtak for ulike innbyggerinteresser.


Du finner hele programmet vårt hvis du trykker på lenken https://www.askoylisten.no/kopi-av-program0 kommentarer

Comments


bottom of page