top of page
Søk

Godt valg!

En lang valgkamp nærmer seg slutten. På mandag skal velgerne avgjøre hvem som skal styre Askøy i den neste fireårsperioden. Alt tyder på at det blir et spennende valg der det er mange alternativer å velge mellom.


Askøylisten har drevet en aktiv valgkamp. Vi har møtt velgere på stands, vi har delt ut programmet vårt og vi har deltatt på ulike debattmøter. Mange innbyggere har tatt kontakt med oss for å finne ut hva vi mener om ulike politiske saker. Vi har hatt mange gode samtaler med velgere både på stands og i andre sammenhenger. Askøylisten vil takke alle vi har møtt og kommunisert med. Dere har gitt oss inspirasjon og energi til å stå på til siste slutt.


Dessverre har Askøylisten, og vår førstekandidat, vært utsatt for negative budskap fra politiske motstandere i sluttfasen av valgkampen. Fakta forvrenges, vi tillegges uriktige motiver og det fremsettes løgner om våre standpunkter. Strategien er tydeligvis å gå til personangrep på vår førstekandidat, samtidig som det fremsettes usaklige påstander om Askøylisten og partiprogrammet vårt. Vi har sett flere slike utspill fra Høyresympatisører og en representant for utbyggerinteresser, på Facebook i den siste uken.


Slike angrep representerer noe nytt i lokalpolitikken på Askøy. Det er foruroligende hvis det politiske ordskiftet på Askøy skal kopiere skittkasting som vi ser så mye brukt i andre land. Det virker som om noen i Askøypolitikken ønsker at personstrid og usaklige ytringer skal skygge for en valgkamp til det beste for kommunen og innbyggerne våre. Dette er en negativ utvikling som vi i Askøylisten vil kjempe mot. Gjør vi ikke det, vil vi få et avstumpet offentlig ordskifte. Det er beklagelig at vi har fått en valgkamp der noen fremmer innlegg som ikke bygger på alminnelig folkeskikk og redelig argumentasjon.


Askøylisten har ønsket å føre en ryddig valgkamp. Vi ønsker å behandle alle med respekt. Vi har prøvd å sette søkelys på politiske saker og hvilken politikk som skal styre Askøy i en god retning fremover. Vi respekterer at det er uenighet om prioriteringer og hvilken veg Askøy skal styres etter. Derfor har vi ønsket en valgkamp der velgerne blir opplyst og at de på grunnlag av det, bestemmer hvem som skal styre kommunen videre.

Når dette er sagt, vil vi anerkjenne valgkampen til de andre partiene som stiller til valg. De har mange dyktige representanter som har et stort engasjement for å utvikle kommunen videre. Debattene vi har hatt, har vært saklige, og har forhåpentligvis fått frem forskjellene i de politiske standpunkter og prioriteringer.


Askøylisten håper at alle velgere vil benytte seg av stemmeretten. Hver stemme teller, og slik kan alle være med på å bestemme den videre utviklingen av kommunen. Vi håper at mange vil se at Askøylisten, gjennom vårt gode program og mange dyktige listekandidater, vil være det foretrukne valget. Styrken vi får ved valget, er avgjørende for hvilken innflytelse vi vil ha og hvilke posisjoner vi vil få. Det vi kan love nå i sluttfasen, er at vi vil stå på og vise oss tilliten fra våre velgere verdig også i det nye kommunestyret.

Vi ønsker alle velgere et godt valg!0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page