top of page
Søk

Minneord om Jann Atle Jensen

Det er med stor sorg vi i Askøylisten har mottatt budskapet om at politikerkollega Jann Atle Jensen har gått bort. Helt til det siste har vi dratt nytte av diskusjoner og innspill fra Jann Atle. Det er ufattelig at et stort politisk engasjement og profesjonell kompetanse nå er borte. Det gir en trist start på en politisk høst der mange vesentlige saker skal behandles politisk.


Selv om Askøylisten og Jann Atle hadde ulikt politisk ståsted i vesentlige politiske spørsmål, fant vi samarbeidsmuligheter i mange lokale saker. Spesielt i plan- og byggesaker hadde vi nytte av å arbeide sammen. Jann Atles profesjonalitet og evne til å se alternative løsninger, var av stor verdi. Samtaler med Jann Atle kunne bidra til at vi fikk øynene opp for viktige sider som ikke var godt nok utredet. Gjennom felles forslag prøvde vi å få gode politiske vedtak. Noen ganger lykkes vi, mens andre ganger ble vi nedstemt av det politiske flertallet.


Jann Atle var en uredd og tydelig politiker. Han var ikke i politikken for å fremme egen person. Han arbeidet hardt, og satte seg grundig inn i sakene. Han utfordret ofte «maktens korridorer», og derfor fikk han motstandere som prøvde å marginalisere hans politiske virke. Jann Atle lot seg ikke knekke av dette. Han var en aktiv ombudsmann for innbyggere som var misfornøyd med kommunale prosesser og behandlingen de hadde fått.


Han var også tydelig på at kommunens krevende økonomi kunne bedres uten at dette skulle gi større kostnadsøkninger for innbyggerne. Han hadde mange alternative løsninger for kommunens organisering og drift. Jann Atle var kreativ og løsningsorientert for hvordan kommunens utfordringer innen vann- og avløp kunne løses. Dessverre kan vi ikke dra nytte av Jann Atles ressurser i prosessen med å få på plass et pålitelig og tidsmessig vann- og avløpssystem.


Jann Atle var en unik kraft i lokalpolitikken. I sitt politiske virke kunne han utfordre mange som ikke hadde hans politiske ståsted, engasjement, kompetanse og profesjonalitet. Han opplevde derfor motstand i mange saker. For mange ville slike krefter kunne drept både engasjement og pågangsmot. For Jann Atle virket det som om motgang ga ennå sterkere energi til å kjempe for sine oppfatninger og mål.

Jann Atles bortgang vil etterlate et stort tomrom i lokalpolitikken. Han vil bli dypt savnet. Imidlertid vil minnet om Jann Atle leve lenge hos mange. Han har skapt resultater og en platt­form som andre kan bygge videre på. Det vil bidra til å opprettholde og styrke det lokalpolitiske mangfoldet. Det er all grunn til å takke Jann Atle for den betydelige innsatsen han har lagt ned i lokalpolitikken på Askøy.


Jann Atle gikk dessverre bort så altfor tidlig. Han hadde mye ugjort – både for seg selv – for sin familie, sin arbeidsgiver og for lokalpolitikken.

Vi i Askøylisten vil takke Jann Atle for den han var og for det han har gjort. Vi lyser fred over Jann Atle sitt minne.Foto: Liv Strømme, Øygarden24
0 kommentarer

Comentarios


bottom of page