top of page
Søk

Takk for tilliten!

Valget er over og valgresultatet er klart. Askøylisten fikk en fantastisk oppslutning. Det er vi svært takknemlige for. Vi ønsker å takke alle velgere som har vist oss tillit. Videre vil vi takke alle sympatisører og medlemmer som har stått på tidlig og seint for å fremme Askøylistens program og våre kandidater. Uten dere, ville vi ikke fått tilnærmelsesvis et like godt resultat. Askøylisten ble en av valgets vinnere fordi vi har unike medlemmer og sympatisører. Dere er vår største ressurs.


Nå har de fleste fått fordøyd valgresultatet. Selv om det ble et flott resultat for Askøylisten, er resultatet mer utfordrende for kommunen. Vi har fått et svært fragmentert kommunestyre der det vil være vanskelig å danne et stabilt styringsdyktig flertall. Askøylisten har vært tydelige på at vi kan samarbeide med alle dersom vi blir enige om en politisk plattform vi kan styre på.


Så langt har ikke Askøylisten blitt invitert til noen forhandlinger om et politisk samarbeid. Vi registrerer at Høyre sitter i førersetet i kraft av å være det største partiet. De har invitert sine foretrukne samarbeidsparter til forhandlinger. Det vil være spennende å se om Høyre klarer å danne en flertallskoalisjon. Denne koalisjonen vil utgjøre et knappest mulig flertall i kommunestyret med sine 18 mandater. Dersom disse forhandlingene ikke skulle føre frem, åpner det seg muligheter for andre politiske samarbeidsgrupperinger. I disse kan det være muligheter for at Askøylisten vil kunne spille en sentral rolle. Vi vil arbeide for alternative samarbeidskonstellasjoner dersom muligheten byr seg.


Askøy kommune står overfor mange utfordrende og krevende oppgaver. Skal vi finne gode løsninger på disse, må det samarbeides over skillelinjer som i denne perioden har virket uoverstigelige. Forhåpentligvis vil det nye kommunestyret legge an en mindre konfronterende og polariserende tone enn vi har sett i det nåværende. Et mer konstruktivt debattklima, der vi har fokus på sakene, vil tjene kommunen i en utfordrende tid. Askøys innbyggere fortjener politikere som er saks- og løsningsorienterte.

Askøylisten sine kommunestyrerepresentanter er innstilt på å arbeide hardt for å bidra til gode vedtak i ulike saker. Dette vil bli krevende, fordi vi har en kommuneøkonomi som setter begrensninger på den kommunale handlefriheten. Derfor vil vi være nødt til å foreta harde prioriteringer, og da vil det alltid være noen som ikke blir helt fornøyd. Når bakteppet er slik, vil vi i Askøylisten alltid søke å være åpne og tilgjengelige. Vi ønsker en aktiv dialog med innbyggere, og våre vurderinger og politiske standpunkt skal formes i møte med innbyggere. Vi håper mange vil engasjere seg i vårt politiske arbeid fremover.


Vi i Askøylisten vil igjen takke for støtten vi fikk ved valget. Vi skal gjøre vårt ytterste for å vise oss tilliten verdig.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page