top of page
Søk

Medvirkning i omsorgstjenestene

Askøylisten ble startet som en lokalpolitisk liste som kun arbeider for Askøys innbyggere, og vår politikk vil alltid ha utgangspunkt i Askøy sin situasjon. For å sikre et velfungerende lokaldemokrati har Askøylisten arbeidet aktivt for at kommunen skal legge til rette for åpenhet, medvirkning og innsyn. Dette er avgjørende forutsetninger for gode politiske vedtak, og for et levende lokaldemokrati.


Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til befolkningen. For å sikre at hver enkelt tjenestemottaker får et godt tilbud må kommunen legge til rette for medvirkning, på lik linje som i politiske prosesser. Askøylisten jobber derfor for at alle som mottar tjenester fra kommunen skal ha en reell medvirkning i hvordan tjenestene utformes. Askøylisten er glad for at tillitsmodellen er integrert i helse- og omsorgstjenestene, og vi vil jobbe med å utvikle denne modellen i kommunestyreperioden 2019-2023.


Det sentrale spørsmålet i tillitsmodellen er spørsmålet: "Hva er viktig for deg?" Gjennom å vise tillit til tjenestemottaker og tjenesteyter kan tilbudet skreddersys til hver enkelt bruker. Modellen legger også opp til mer trygghet ved å sørge for at brukere får en stabil gruppe tjenesteytere, dette er nødvendig for å bygge opp tilliten. Askøylisten mener tillitsmodellen sørger for at tjenestemottakerne kommer i sentrum, og at alle som mottar tjenester også har reell medvirkning.


Medvirkning skal være reell også for de mest pleietrengende tjenestemottakerne våre, brukere med institusjonsplass. For å ivareta reell medvirkning har Askøylisten vært en pådriver for etablering av brukerråd ved Kleppestø og Ravnanger sykehjem. Rådene skal skape et møtepunkt for administrasjon, ansatte, pårørende og brukere. Brukerrådene skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold og utvikling. Videre ønsker Askøylisten at rådene kan brukes som høringspartner i alle saker som vedrører sykehjemmene, slik at ansatte, pårørende og brukere kan få reell medvirkning i de politiske prosessene. For å gjøre sykehjemmene mer tilgjengelig for befolkningen har Askøylisten også foreslått at brukerrådene skriver nyhetsbrev som kan gjøres tilgjengelig for alle askøyværinger.


Askøylisten mener at sykehjemmene bør få en mer sentral rolle i Askøysamfunnet, og vi ønsker derfor å jobbe videre for at brukere, ansatte og pårørende får en tydelig stemme. På denne måten mener vi at skillelinjer blir brutt ned og tjenestekvaliteten blir hevet.0 kommentarer

Comentários


bottom of page