top of page
Søk

Interpellasjon – Etablering av fysioterapipraksis i nord

Kommunestyret har ved flere anledninger gitt uttrykk for at ledige driftstilskudd for private fysioterapeuter bør brukes til å etablere et fysioterapitilbud nord på Askøy. Dette ble seinest nedfelt i kommunestyrets vedtak i PS-sak 68/2021.


Her kommer det klart frem at kommunestyret ønsker at fysioterapipraksiser nord for Kjerrgarden skal få driftstilskudd. Videre ble det besluttet at kommunen må arbeide for at det er tilgjengelige, og egnede, lokaler for å etablere fysioterapi­praksis med driftstilskudd nord for Kjerrgarden.


Signaler som er mottatt, indikerer at det ennå ikke er etablert en fysioterapi­prak­sis nord på Askøy. Dette betyr at det politiske ønsket om å opprette et tilbud om fysioterapi i nord, ikke er realisert. På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål til ordfører:


  • Kan ordfører redegjøre for hvorfor det ennå ikke er realisert et fysioterapi­til­bud i nord?

  • Kan ordfører redegjøre for hva kommunen har gjort for å fremskaffe egnede lokaler for å etablere en fysioterapipraksis i nord?

  • Er det riktig at det er avsatt midler til to fysioterapeuter i nord?

  • Hvis ja, er det aktuelle kandidater som kan etablere seg nord selv om kommunen ikke greier å fremskaffe egnede lokaler?0 kommentarer
bottom of page