Søk

Interpellasjon - Hvordan står det til med kommunens tilfluktsrom?

For kort tid siden, diskuterte kommunestyret beredskapsplaner på kommunalt nivå. I denne sammen­heng er det også viktig å belyse hvilke muligheter vi har for å beskytte befolkningen i krig og kriser. I henhold til sivilforsvarsloven skal kommunen bygge, utstyre, innrede og vedlikeholde offentlige tilfluktsrom.

Selv om de fleste ikke ser trusler fra krigsutbrudd som overhengende, må Askøy, med sin beliggenhet nær en strategisk militærbase, være forberedt på at det uønskede kan skje. For å beskytte sivil­befolk­ningen i slike situasjoner, er det viktig at tilfluktsrom, eller vernerom, kan mobiliseres på relativt kort varsel. Disse rommene skal gi beskyttelse mot farlige stoffer, fallende gjenstander og trykkbølger.


Mange er ikke orientert om hvilke tilfluktsrom som vil være tilgjengelige dersom krisen skulle inntreffe. De fleste vil sikkert forvente at det vil være mulig å søke beskyttelse i funksjonelle tilfluktsrom dersom en krisesituasjon skulle oppstå.


Nylig gjennomførte Sivilforsvaret tilsyn med kommunens tilfluktsrom ved Kleppestø Barneskole. Tilsynet ble oppsummert slik: «Store mangler og avvik, tilfluktsrommet er ikke i henhold til forskrift». Ved en krise, ville ikke tilfluktsrommet vært funksjonelt tilgjengelig, og dette ville gitt svekket beskyttelse av sivilbefolkningen.


På bakgrunn av kommunens plikter knyttet til tilfluktsrom, samt det vesentlige tilstandsavviket avdekket ved tilsyn, rettes følgende spørsmål til ordfører:


· Har kommunen tilstrekkelig kapasitet i offentlige tilfluktsrom til å gi sivilbefolkningen beskyttelse i en krisesituasjon?


· Har kommunen etablert offentlige tilfluktsrom i alle deler av kommunen?


· Vil allmenheten ha muligheter til å bruke private tilfluktsrom i en krise?


· Har kommunen utarbeidet et sonekonsept for lokalisering av tilfluktsrom basert på oppdaterte ROS-analyser?


· Hvem i kommunen har ansvaret for vedlikeholdet av offentlige tilfluktsrom?


· Er det avsatt budsjettmidler til løpende oppgradering og vedlikehold av offentlige tilfluktsrom?


· Hvorfor er ikke tilfluktsrommet ved Kleppestø Barneskole oppgradert og vedlikeholdt slik det stilles krav om i forskrift om tilfluktsrom?


· Har kommunen oversikt over tilstanden til andre offentlige tilfluktsrom?


· Har private tiltakshavere «kjøpt» seg fri fra forpliktelsene til å etablere tilfluktsrom ved å betale inn «fritaksbeløp» til kommunen?


· Hvis ja, hvordan forvalter kommunen disse midlene, og foreligger det planer for hvordan midlene vil bli brukt?

· Har kommunen planer om å informere befolkningen om hvilke tilfluktsrom som vil være tilgjengelige i en krisesituasjon?
35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle